Jumat, 21 Agustus 2015

Ilmu Pengetahuan dalam Al Qur'an

Well, beberapa waktu lalu saya sempet posting beberapa hal dalam Al Qur'an. Al Qur'an bukan ilmu pengetahuan, tapi suatu tanda, peringatan, pembawa kabar dan sebagainya. Ada banyak hal dijelaskan dalam Al Quran termasuk didalamnya ilmu pengetahuan meski beberapa tidak eksplisit. Masya Allah, Alhamdulilah ... :')

1. Bidang Astronomi

- Teori Big Bang

 QS. Al-Anbiya : 30
"Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman ?"

- Orbit Matahari dan Bulan 

QS. Al-Anbiya : 33
"Dan Dia-lah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya."

- Alam semesta berkembang

QS. Az-Zariyat : 47
"Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar meluaskannya."

- Langit memiliki 7 lapisan

QS. Nuh : 15
"Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?"

- Bumi memiliki 7 lapisan seperti langit

QS. Al Maarij : 12
"Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari (penciptaan) Bumi juga serupa.”

- Matahari bersinar (memiliki sinar sendiri), bulan bercahaya (tidak memiliki sinar sendiri)

QS. Nuh : 16
"Dan disana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita (yang cemerlang)."

QS. Yunus : 5
"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia-lah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan dengan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui."

- Bintang sebagai petunjuk

QS. Al-An'am : 97
"Dan Dia-lah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada orang-orang yang mengetahui."

-Ruang hampa (tanpa gravitasi) di angkasa

QS. Al-Hajj : 65
"Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu (manusia) apa yang ada di bumi, dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia."

2. Water Cycle

QS. At-Thariq : 11
"Demi langit yang mengandung hujan."

QS. An-Nur : 43
"Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran es) itu keada siapa yang Dia kehendaki dan dihindarkan-Nya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan pengelihatan."

QS. Ar-Rum : 48
"Allah-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira."

QS. Az-Zumar : 21
"Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat."

QS. Al-Mu'minun : 18
"Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumu, dan pasti Kami berkuasa melenyapkannya."

3. Geologi

- Lempengan besar bumi

QS. An-Naba : 6-7
"Bukannah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak?"

- Gunung-gunung sebagai penahan guncangan

QS. Al-Anbiya : 31
"Dan Kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh agar ia (tidak) guncang bersama mereka, dan Kami jadikan (pula) disana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk."

QS. Luqman : 10
"Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi agar ia (bumi) tidak menggoncangkan kamu; dan memperkembangbiakkan berbagai macam jenis mahluk bergerak yang bernyawa di bumi....."

4. Oceanologi 

QS. Al-Furqan : 53
"Dan Dia-lah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit; Dia jadian antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus."

QS. Ar-Rahman : 19-20
"Dia membiarkan dua laut mengalir dan (kemudian)bertemu, diantaranya ada batas yang tidak dapat dilampaui oleh masing-masing."

5. Biologi

-Mahluk hidup dari air

QS. Al-Anbiya : 30
"Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman ?"

- Air memberi nutrisi pada mahluk hidup

"Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir."

- Siklus mati dan hidup 

QS. Al-An'am : 95
"Sungguh, Allah menumbuhkan butir (padi-padian) dan biji (kurma). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah (kekuasaan) Allah, maka mengapa kamu masih berpaling ?

- Siklus Daun

QS. Az-Zumar : 21
"Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat."

- Manusia dari saripati tanah

QS. Al-An'am : 2
"Dan Dia-lah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal (kematianmu), dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya."

- Genetika dan proses fotosintesis

QS. Al-An'am : 99
"Dan Dia-lah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa, Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman."

- Manfaat Zaitun

QS. Al-Mu'minun :20
"dan (Kami tumbuhkan) pohon (zaitun) yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minya, dna bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan."

6. Zoologi

- Manfaat Kulit Hewan

QS. An-Nahl : 5-6
""Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagian kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya (ke tempat penggembalaan)."

- Manfaat Hewan sebagai kendaraan

QS. An-Nahl : 8
"dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan kedelai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah mencipatakan apa yang tidak kamu ketahui."

- Hewan untuk dimakan dan menghasilkan perhiasan (mutiara, ex)

QS. An-Nahl : 14
"Dan Dia-lah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai ..."

- Hewan menghasilkan susu

QS. An-Nahl : 66
"Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya."

- Kulit Hewan untuk dijadikan kemah dan alat rumah tangga

QS. An-Nahl : 80
"Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu)."

- Jenis-jenis Hewan

QS. An-Nur : 45
"Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan diatas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."

7. Kedokteran 

- Embriologi dan Siklus hidup manusia

QS. An-Nahl : 4
"Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata."

QS. Ali Imran : 6
"Dia-lah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana."

QS. Al-Hajj : 5
"Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada usia dewasa, dan diantara kamu ada yang diwafatkan, dan (ada pula) diantara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya...."

QS. Al-Mu'minun : 14
"Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang ittu Kami bungkus dengan daging. Kemudia, Kami menjadikannya mahluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik."

- Manfaat madu untuk pengobatan

QS. An-Nahl : 69
".....Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, dan didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir."

- Pentingnya ASI (Air Susu Ibu) bagi anak

QS. Al-Baqarah : 233
"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna..."

- Mencegah dekubitus pada pasien tirah baring 

QS. Al-Kahf : 18
"Dan dengkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur; dan Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri ..."

- Anatomi Tubuh

QS. Al-Ahzab : 4
"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam satu rongganya..."

- Sidik Jari

QS. Al-Qiayamah : 3-4
"Apakah manusia mengira, bahwa Kami tak mampu mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikan, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya secara sempurna.”

- Reseptor Nyeri (Nosiseptor) 

QS. An-Nisa : 56
"Sesungguhnya orang-orang yang menolak dengan ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adzab. Sesunggguhnya Allah Maha Pekasa lagi Maha Bijaksana.”

8. Food and Diet 

- Mengharamkan makanan yang (ternyata sekarang kita tau) tidak baik bagi kesehatan

QS. An-Nahl : 115
"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang tidak disembelih atas nama Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

QS. Al-Baqarah : 219
"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah "Pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya...."

QS. Al-Maidah : 96
"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)."

9. Fisika

- Relativitas Waktu

QS. As-Sajdah : 5
"Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu."

QS. Al Ma'aarij : 4
"Para malaikat dan jibril naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam sehari setara dengan lima puluh ribu tahun”

10. Geografi

- Gunung bermacam warna (dan sekarang kita tau keberadaan gunung tsb di Tiongkok)

QS. Fatir : 27
"Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu Kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang berbagai macam warnanya, dan ada (pula) yang hitam pekat."

Kamis, 13 Agustus 2015

Al Qur'an Menjawab (PART III)

Barusan banget baca-baca berbagai website plus komentar-komentar yg ada di web ybs,
Sedih banget ... ternyata banyak ayat-ayat Al Qur'an diputer balik, padahal yang di Al Qur'annya tentang apa, eh di tulisnya apa
Sedih banget ... banyak banget tuduhan-tuduhan buat Nabi Muhammad SAW dari mulai pezina, pemerkosa dll, padahal dasar yang mereka pake bahkan gak ada hubungannya sama sekali
Sedih banget ... liat kata-kata yang gak pantes dan jahat diucapin buat agama ini
Semoga mereka semua diberikan pengampunan dan rahmat dari Allah SWT supaya mata, hati dan pikirannya dibuka lebar terhadap kebaikan dan kebenaran. Amin :)

Oke, PART III ini saya akan membahas tentang perempuan yang menjaga kesuciannya, Maryam dan anaknya Nabi Isa as.

Fakta-fakta tentang Maryam dan Nabi Isa as. :

1. Nabi Isa as. adalah salah satu Rasul Allah

QS. Al-Baqarah : 253
"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Diantara mereka ada yang (langsung) Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikan-Nya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kuddus...."

QS. Al-Zukhruf : 59
"Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil.”

2. Sebelum Maryam lahir, ibu Maryam (Istri Imran) bernazar kepada Allah SWT

QS. Ali Imran : 35-36
"(Ingatlah), ketika istri Imran berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadaMu, apa (janin) yang didalam kandunganku (kelak) akan menjadi hamba yang mengabdi (kepadaMu), maka terimalah (nazar itu) dariku. Sungguh Engkau-lah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tau apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk."

3. Allah SWT telah memilih, mensucikan dan melebihkan Maryam 

QS. Ali-Imran : 42
"Dan (ingatlah) ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam! sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu diatas segala perempuan di seluruh alam (pada masa itu)."

4. Maryam memiliki anak meski tidak pernah disentuh oleh laki-laki - Nabi Isa as. tidak memiliki bapak-

QS. Ali Imran : 45
"(Ingatlah), ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat (firman) dari-Nya (yaitu seorang putra), namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)."

QS Ali Imran : 47
"Dia (Maryam) berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak seorang laki-lakipun yang menyentuhku?" Dia (Allah) berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu."

QS. Ali Imran : 59
"Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti (penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.

5. Allah SWT memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa as.

QS. Ali Imran : 49
"Dan sebagai rasul kepada Bani Israil (Isa berkata), "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dirumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu orang yang beriman."

6. Perintah Nabi Isa as. untuk menyembah Allah

QS. Ali Imran : 51
"Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Ini lah jalan yang lurus."

QS. Al-Maidah : 117
"Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu," dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau-lah yang menyaksikan atas segala sesuatu."

QS. Maryam : 36
"(Isa berkata),"Dan sesnungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

7. Nabi Isa as. memiliki sahabat setia dan mereka bersaksi bahwa mereka muslim

QS. Ali Imran : 52
"Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka (Bani Israil), dia berkata,"Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para Hawariyyun (sahabat setianya) menjawab, "Kami lah penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang muslim."

8. Nabi Isa as. tidak dibunuh atau disalib tetapi Allah SWT mengangkat Nabi Isa as. kepada-Nya

 QS. Ali Imran : 55
"(Ingatlah), ketika Allah berfirman, "Wahai Isa! Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu diatas orang-orang yang kafir hingga hari Kiamat. Kemudian kepada-Ku engkau kembali, lalu Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

QS.  An-Nisa : 157
"dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunurnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang (pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu), melainkan mengikuti prasangka belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya."

QS. An-Nisa : 158
"Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

9. Allah SWT menurunkan Kitab Injil kepada Nabi Isa as. dan membenarkan Taurat

QS. Al-Maidah : 46
"Dan Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami menurunkan Injil kepadanya, didalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa."

QS. Maryam : 30
"Dia (Isa) berkata : Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab (Injil) dan Dia menjadikanku seorang nabi."

10. Pengakuan Nabi Isa as. atas Ke-Esa-an Allah SWT

QS. Al-Maidah : 116
"Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam! Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah?, Isa menjawab, "Mahasuci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu. Sungguh Engkau-lah yang Maha Mengetahui segala yang gaib."

11. Maryam dan Nabi Isa as. adalah bukti tanda kebesaran Allah SWT

QS. Al-Anbiya : 91
"Dan (ingatlah kisah Maryam) yang memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan (roh) dari Kami kedalam (tubuh)nya; Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda (kebesaran Allah) bagi seluruh alam."

12. Nabi Isa as menjadi pertanda datangnya hari Kiamat

QS. Az-Zukhruf : 61
" Dan sungguh, dia (Isa) benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari Kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang (Kiamat) itu dan ikutilah Aku. Ini lah jalan yang lurus."

13. Nabi Isa as. akan memberi kesaksian pada hari Kiamat

QS. Az-Zukhruf : 63
"Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan; maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh, Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus"."

QS. An-Nisa : 159
"Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. Dan pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka."

14. Nabi Isa as. mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW.

QS. As-Saff : 6
"Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israil! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata"."

Rabu, 12 Agustus 2015

Al Qur'an Menjawab (PART II)

Pada PART II ini saya akan membahas tentang manusia yang paling baik sepanjang sejarah manusia,
Tentang manusia yang pantas dijadikan teladan sepanjang masa
Tentang manusia yang diberi keistimewaan Allah SWT sebagai rasul terakhir, penutup rasul-rasul sebelumnya ...
Tentang my favo everrr...Nabi Muhammad SAW, berikut :

Fakta-Fakta Mengenai Nabi Muhammad SAW

1. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT - salah satu Rasul Allah SWT-

QS. Al Baqarah : 119
"Sungguh, Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan..."

QS. Al Baqarah : 151
"Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui."

QS. An-Nisa : 163
"Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'kub, dan anak cucunya; Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud."

2. Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut

QS. Ali Imran : 159
"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku kasar dan berkeras hati, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..."

3. Nabi Muhammad SAW adalah nabi seluruh umat manusia

QS. An-Nisa : 79
"... Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi."

QS. An-Nisa : 170
"Wahai manusia! Sungguh telah datang kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah (kepadanya), itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, (itu tidak merugikan Allah sedikitpun) karena sesungguhnya milik Allah-lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

4. Taat kepada Nabi Muhammad SAW berarti juga taat kepada Allah SWT

QS. An-Nisa : 80
"Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah SWT. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk jadi pemelihara mereka."

5. Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca tulis - Al Qur'an adalah mukjizat yang diberikan Allah SWT-

QS. Al-Ankabut :48
"Dan engkau (Muhammad) tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum (Al Qur'an) dan engkau tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; sekiranya (engkau permah membaca dan menulis), niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya."

6. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir (penutup para nabi)

QS. Al Ahzab : 40
"Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

7. Nabi Muhammad SAW juga mengalami kematian

QS. Az-Zumar : 30
"Sesungguhnya engkau (Muhammad) akan mati dan mereka akan mati (pula)."

QS. Gafir : 77
"Maka bersabarlah engkau (Muhammad), sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang Kami ancamkan kepada mereka, ataupun Kami wafatkan engkau (sebelum ajal menimpa mereka), namun kepada Kami-lah mereka dikembalikan."

QS. Al-Anbiya : 34-35
"Dan Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang sebelum engkau (Muhammad); maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal ? Siapa yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan kepada Kami."

8. Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi di hari Perhitungan (hari Kiamat)

QS. Az-Zumar :75
"Dan engkau (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling 'Arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya; lalu diberikan keputusan diantara mereka (hamba-hamba Allah) secara adil dan dikatakan, "Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam."

9. Nabi Muhammad SAW bukan orang gila

QS. Al-Qalam : 2
"Dengan karunia Tuhanmu engkau (Muhammad) bukanlah orang gila."

QS. At-Takwir : 22
"Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah orang gila." 

10. Nabi Muhammad SAW berbudi pekerti luhur

QS. Al-Qalam : 4
"Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar, berbudi pekerti yang luhur."

11. Nabi Muhammad SAW tidak lupa terhadap ayat Al Qur'an yang turun kecuali atas kehendak Allah SWT

QS. Al-A'la : 6-7
"Kami akan membacakan (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa., kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan tersembunyi."

12. Nabi Muhammad SAW bertempat di Mekah atas kehendak Allah SWT

QS. Al-Balad : 1-3
"Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah), dan engkau (Muhammad), bertempat di negeri ini (Mekah), dan demi (pertalian) bapak dan anaknya."

13. Orang yang membenci Nabi Muhammad SAW terputus dari rahmat Allah SWT

QS. Al-Kausar : 3
"Sungguh, orang-orang yang membencimu (Muhammad) dialah yang terputus (dari rahmat Allah)."

14. Nabi Muhammad SAW bukan penyair

QS. Yasin :69
"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang jelas."

15. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pertama yang melakukan perjalanan waktu

 QS. Al Isra : 1
" Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 

16. Nabi Muhammad SAW telah melihat bentuk asli dari malaikat Jibril

QS. An-Najm : 13
"Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu ( dalam rupanya yang asli ) pada waktu yang lain."

17. Nabi Muhammad SAW masuk surga

QS. Al Baqarah : 119
"Sungguh, kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta (pertanggung jawaban) tentang penghuni neraka." 

18. Allah SWT berfirman bahwa nama Nabi Muhammad SAW ada dalam Taurat dan Injil

 QS. Al-A'raf : 156-157
"... (Allah) berfirman,"Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapapun yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca-tulis-red : Nabi Muhammad SAW) yang (namanya) mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." 

19. Allah SWT menjamin kehidupan Nabi Muhammad SAW.

QS. Ad-Duha : 2-9
"Tuhanmu tidka meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu, dan sungguh, yang kemudian (akhirat) lebih baik bagimu daripada yang permulaan (dunia). Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankan Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu). Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan."  

20. Allah SWT meringankan beban dan meninggikan Nabi Muhammad SAW

QS. Asy-Syarh : 1-4
"Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? dan Kamipun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu."   

Selasa, 11 Agustus 2015

Al Qur'an Menjawab (PART 1)

Semakin membaca, semakin tau isi Al Qur'an saya semakin kagum dan takjub
Semakin membaca, semakin tau apa aja yang Al Quran bahas, saya semakin yakin dan percaya bahwa agama ini dan kitab ini adalah tuntunan yang benar
Maha Suci Allah yang telah menurunkan kitab suci ini
Maha Suci Allah yang telah membuat segalanya begitu sempurna, teratur dan terencana
Every little things :")

Al Quran mengatur semuanya tentang kehidupan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi
Al Quran mengatur mengenai bagaimana bersosialisasi, berdagang, berpakaian, dan beribadah
Al Quran menjawab semua bentuk pertanyaan dalam bahasa yang indah
Al Quran menjawab semua pertentangan yang banyak diperselisihkan

Agar pembahasannya lebih fokus, maka saya bagi bahasannya menjadi beberapa bagian. PART I ini berisi mengenai Al Quran itu sendiri :

Fakta-Fakta Mengenai Al Quran

1. Al Qur'an diturunkan oleh Allah SWT dan dijaga oleh-Nya

 QS. Al Hijr : 9
 "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya."

 QS. Hud : 1
 "Alif Lam Ra. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci (yang dirurunkan) dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana, Mahateliti."

QS. Hud : 17
" .....Barangsiapa mengingkarinya (Al Qur'an) diantara kelompok-kelompok, maka nerakalah tempat diancamkan baginya, karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al Qur'an. Sungguh Al Qur'an itu benar-benar dari Tuhanmu tetapi kebanyakan manusia tidak beriman."

2. Al Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW

QS. Al Qiyamah : 16-19
" Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al Quran) karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya."

QS. Asy-Syura : 52
"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ruh (Al Qur'an) dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab (Al Qur'an) dan apakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al Qur'an itu cahaya, dengan itu Kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki diantara hamba-hamba Kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus.

3. Al Qur'an menerangkan segala sesuatu

QS. Al-A'raf : 52
"Sesungguhnya, Kami telah mendatangkan kitab (Al-Qur'an) kepada mereka, yang Kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

QS. Yusuf : 111
"... (Al Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

QS. An-Nahl : 89
" Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab (Al Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)."

4. Al Qur'an bukan buatan manusia manapun

QS. Yunus : 37
"Dan tidak mungkin Al Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah; tetapi (Al Qur'an) membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, dan tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan seluruh alam.

QS Yunus : 38
"Apakah pantas mereka mengatakan dia (Muhammad) yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, "Buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah (Al Qur'an), dan ajaklah siapa saya diantara kamu orang yang mampu (membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar."

QS. An-Nisa : 82
"Tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al Qur'an? Sekiranya (Al Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya."

QS. An-Nahl :103
"Dan sesungguhnya Kami mengetahui  bahwa mereka berkata,"Sesungguhnya Al Qur'an itu hanya diajarkan oleh seseorang kepadanya (Muhammad)." Bahasa orang yang mereka tuduhkan (orang yang mengajari Muhammad) adalah bahasa 'Ajam, padahal ini (Al Qur'an) adalah dalam bahasa Arab yang jelas."

5. Al Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan

QS. Al Baqarah : 185
"Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjalasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang salah). Karena itu, barangsiapa diantara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah...."

QS. Al-Qadr : 1
"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam Qadr."

6. Al Qur'an dalam bahasa Arab

QS. Yusuf : 2
"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti."

QS. Maryam : 97
"Maka sungguh, telah Kami mudahkan (Al Qur'an) itu dengan bahasamu (Muhammad), agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringakatn kepada kaum yang membangkan."'

QS. Fusilat : 44
"Dan sekiranya Al Qur'an Kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab; niscaya mereka akan mengatakan, "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut (Al Qur'an) dalam bahasa selain Arab sedang (rasul) orang Arab? Katakanlah "Al Qur'an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan (Al Qur'an) itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh"." 

 7. Al Qur'an diturunkan secara bertahap

QS. Al-Kahf : 106
"Dan Al Qur'an (Kami turunkan) berangsur-angsur agar engkau (Muhammad) membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan Kami menurunkannya secara bertahap."

QS. Al-Furqan : 32
"Dan orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?" Demikianlah, agar Kami memperteguh hatimu (Muhammad) dengannya, dan Kami membacakannya secara tartil (berangsur-angsur, perlahan, dan benar.)"

8. Allah menurunkan Al Quran dengan perantara Ruhul Quddus (Jibril)

QS. An-Nahl : 102
"Katakanlah, "Ruhul Quddus (Jibril) menurunkan Al Qur'an dari Tuhanmu dengan kebenara, untuk meneguhkan (hati) orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri pada Allah."

QS. Al Baqarah : 97
"Katakanlah (Muhammad), "Barangsiapa menjadi musuh Jibril, maka (ketahuilah) bahwa dialah yang telah menurunkan (Al Qur'an) kedalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa (kitab-kitab) yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman."

QS. Asy-Syu'ara : 192-194
"Dan sungguh, (Al Qur'an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang dibawa turun oleh Ruhul Amin (Jibril), kedalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan."

9.Al Qur'an bukanlah Syair

QS. Yasin :69
"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang jelas."

10. Al Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakannya

QS. Ali Imran : 3
"Dia menurunkan Kitab (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil."

QS. Al-An'am : 115
"Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al Qur'an) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firmanNya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

11. Al Qur'an diturunkan bagi seluruh alam

QS. Al-An'am : 90
"Mereka itulah (para nabi) yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanla (Muhammad), "Aku, tidak minta imbalan kepadamu dalam menyampaikan (Al Qur'an)." Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk (segala umat) seluruh alam."

12. Ayat Al Qur'an terdiri dari ayat yang tegas maksudnya (dapat dipahami dengan mudah) dan ayat yang mengandung beberapa pengertian (sulit dipahami/ hanya Allah yang mengetahui) 

QS. Ali-Imran : 7
"Dialah yang menurunkan Kitab (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad). Diantaranya ada ayat-ayat yang muhkamat (tegas maksudnya/mudah dipahami), itu lah pokok-pokok Kitab (Al Qur'an) dan ada yang lain mutasyabihat (ayat yang mengandung beberapa pengertian/sulit dipahami/hanya Allah yang tau). Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (AlQur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal."

13. Alasan Al Qur'an diturunkan bukan dalam bentuk kertas 

QS. Al-An'am : 7
"Dan sekiranya Kami turunkan kepadamu (Muhammad) tulisan diatas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

14. Al Qur'an telah disebut dalam kitab terdahulu 

QS. Asy-Syu'ara : 196

"Dan sungguh, (Al Qur'an) itu (disebut) dalam kitab-kitab orang terdahulu."


15. Al Qur'an pemisah antara yang hak dan yang batil

 QS. Ar-Tariq : 13
"Sungguh, (Al QUr'an) itu benar-benar firman pemisah (antara yang hak dan batil).

Senin, 10 Agustus 2015

Menikah

Baru aja baca web yang keren banget isinya :

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisa’ : 34)
Sahabat Ummi, masih ada saja wanita yang tidak mengerti betapa Islam meninggikan derajatnya, terutama dalam rumah tangga. Islam menjadikan seorang wanita sebagai ratu untuk suaminya.
Meskipun seorang istri harus senantiasa mematuhi dan membahagiakan suami -tugas yang terkesan berat- akan tetapi sebenarnya suami memiliki kewajiban yang luar biasa besar terhadap istrinya, inilah yang membuat suami memiliki hak penuh terhadap sang istri.
Hal-hal yang lazim dikatakan sebagai tugas keseharian istri, dalam Islam sesungguhnya itu adalah kewajiban suami untuk memenuhinya. Semisal berbelanja di pasar, menyediakan makanan, mencuci, berberes rumah, dll.
Bukan berarti istri tidak boleh melakukan, akan tetapi hal tersebut bukanlah kewajiban istri, dengan demikian... Suami semestinya jauh lebih menyayangi istri yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban suami tersebut.
Sayangnya, kita sering menemukan hal aneh dalam banyak rumah tangga. Misalnya saja, suami menyerahkan gajinya kepada istri setiap bulannya, setelah itu semua kewajiban suami harus dibayarkan istri dari uang gaji tersebut.
Kalau masih ada sisanya, tetap saja itu bukan lantas jadi hak istri. Dan yang paling celaka, kalau kurang, istri yang harus berpikir tujuh keliling untuk mengatasinya. Bukankah ini sangat memberatkan istri?
Dalam Islam, suami lah yang memiliki kewajiban untuk menafkahkan istri bahkan ada yang mengatakan sampai pada level menyuapi makanan ke mulut istri.
Lebih lengkapnya, mari kita simak langsung pendapat 5 Mazhab Fiqih tentang hal ini:
Ternyata 4 mazhab besar plus satu mazhab lagi yaitu mazhab Dzahihiri semua sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya.
1. Mazhab al-Hanafi
Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai’ menyebutkan : Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membaca makanan yang siap santap.
Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan : Seandainya seorang istri berkata,”Saya tidak mau masak dan membuat roti”, maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santan, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.
2. Mazhab Maliki
Di dalam kitab Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan : wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.
3. Mazhab As-Syafi’i
Di dalam kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan : Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta’), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.
4. Mazhab Hanabilah
Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.
5. Mazhab Az-Zhahiri
Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.
Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.
Pendapat Yang Berbeda
Namun kalau kita membaca kitab Fiqih Kontemporer Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumhur ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya.
Dalam pandangan beliau, wanita wajib memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah. Karena semua itu adalah imbal balik dari nafkah yang diberikan suami kepada mereka.
Namun satu hal yang jangan dilupakan, beliau tetap mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, di luar urusan kepentingan rumah tangga. Artinya, istri mendapat 'upah' materi di luar uang nafkah kebutuhan bulanan.
Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah SWT berfirman bahwa suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, tapi lebih dari itu, para suami harus ‘menggaji’ para istri. Dan uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga.
Demikianlah betapa Islam meninggikan wanita dalam rumah tangga, dan dengan demikian menjadi masuk akal ketika wanita dilaknat akibat tidak memenuhi hasrat biologis suaminya, saking begitu besarnya kewajiban suami dalam menafkahi istri.
Semoga postingan ini bermanfaat dan menambah cinta dan penghargaan antar pasutri dalam rumah tangga."

Selain ini, saya juga pernah membaca beberapa kisah Nabi Muhammad saw. sebagai suami
Bagaimana dia memperlakukan istrinya
Bagaimana dia menyayangi istrinya
Bikin netes air mata, karena cemburu :')

Menikahlah dengan laki-laki yang memiliki pengetahuan lebih tentang agama

Bagitu kata Islam,
Karena masyaAllah, andai aja semua suami mengerti
Gak akan ada istri-istri yang bersedih hatinya
Gak akan ada istri-istri yang ngerasa gak dihargain
Gak akan ada istri-istri yang bahkan menyesal pernah menikah :")Sumber :  http://www.ummi-online.com/disangka-tugas-istri-sebenarnya-hal-berikut-ini-adalah-kewajiban-suami.html

S.A.B.A.R

Rasanya marah kecil aja didiemin sampe akhirnya muncak dan tetep gak dipeduliin itu ...
Kudu sabar,

Rasanya BT biasa tapi karena liat kelakuannya yang super egois jadi tambah BT itu ...
Kudu sabar,

Rasanya ngambek biasa tapi malah dikomentarin akhirnya ngambek beneran tapi malah tambah dinyinyirin itu ...
Kudu sabar,

Rasanya diem biasa tapi diremehin sampe akhirnya nangis-nangis dan tetep gak digubris itu ...
Kudu sabar,

Rasanya gak ngapa-ngapain, gak bahas apapun, dan gak ngomong apapun tapi tiba-tiba nyeletuk gak enak dan malah sering didepan orang-orang sampe bikin malu itu ...
Kudu sabar,

Rasanya udah ngomong biasa aja nadanya tapi dibalesnya malah pakek toa dan sering sambil jalan keluar teriak-tariak akhirnya semua orang denger itu ...
Kudu sabar,

Enek rasanya dicuekin
Enek rasanya perasaan kita cuma diremehin
Enek rasanya tiap hari harus nahan-nahan
Enek rasanya air mata kita cuma dianggap angin lalu
Enek rasanya seringkali harus ribut karena hal yang itu-itu aja
Enek rasanya berkali-kali bahas tentang sikap dan kelakuan tapi gak ada perubahan 

Udah gak ngerti gimana caranya untuk nunjukin rasa gak suka
Udah gak ngerti gimana caranya buat ngasih tau kalau kita cuma pengen sekedar dianggap penting
Udah gak ngerti lagi harus ngomong apa buat ngasih tau apa yang harus dilakuin

Apa susahnya sih bahas yang dianggap masalah sama pasangan walaupun di mata kita itu hal kecil ?
Apa susahnya sih minta maaf dan ngaku kalau emang salah ?
Apa susahnya sih bersikap gak egois cuma untuk beberapa waktu aja (minimal) ?
Apa susahnya sih jaga sikap dan omongan cuma buat nenangin hati pasangannya ?
Apa susahnya sih kasih waktu sebentar buat sekedar nanya ada apa atau jelasin yang dianggap masalah ?
Apa susahnya sih ... ?

Ah entah lah !
Yang jelas kudu S.A.B.A.R

Gatau harus berapa lama lagi begini
Gatau harus sampai kapan begini
Gatau,
Wallahualam :")

Minggu, 09 Agustus 2015

(Gue) Gak Ngerti ...

(Gue) Gak Ngerti, 

Sama suami yang bisa-bisanya selingkuh dibelakang istrinya
Padahal tau gak susahnya jadi istri gimana, hah ? *emosi*
Ya ngurusin rumah
Ya mesti masak atau paling gak ngurusin makannya suami dan anak
Ya ngurusin anaknya
Ya tetep kudu keliatan cantik di depan suaminya
Dan bla bla bla ...

(Gue) Gak Ngerti,

Sama suami yang bisa-bisanya kasar sama istrinya
Padahal udah banyak banget pengorbanan si istri buat suami dan keluarganya
Tau gak gimana rasanya harus mual-mual, gabisa makan, gak enak ngapa-ngapain saat hamil muda dan bahkan ada yang sapanjang kehamilan sampai badannya kurus kering ?
Tau gak gimana rasanya ngandung 9 bulan, kemana-mana bawa perut gendut, mau tidur susah, mau bergerak susah ?
Tau gak gimana sakitnya kontraksi rahim sebelom ngelahirin bayi, sampe ada yang beberapa histeris saking gak kuatnya nahan sakit ?
Tau gak gimana beratnya proses persalinan yang semuanya normal aja belom tentu akan berakhir normal, belom lagi kalau harus diinduksi atau dioperasi?
Tau gak gimana gak bagusnya bagian rahim ibu-ibu yang pernah abortus atau kehamilannya gagal dan harus kuret, dan itu harus dia lakuin demi kesehatannya sendiri dan kebanyakan masih harus hamil lagi ?
Tau gak gimana korban badannya si ibu setelah ngelahirin anak-anaknya ?
Tau gak gimana setelah ngelahirin si ibu masih harus begadang buat ngasih ASI dan nina boboin anaknya ?

(Gue) Gak Ngerti,

Sama suami yang bisa-bisanya egois nyari kesenangan diluar dengan dalih penat beban kerja yang berat atau malah bosen karena istrinya udah gak secantik dulu ...
Pernah bayangin gak gimana penatnya jadi ibu rumah tangga yang kerjaannya cuma dapur, kasur, dan sumur ?
Pernah bayangin gak gimana penatnya jadi ibu yang juga wanita karir, dia masih harus berkutat dengan kerjaan rumah setelah capek dengan kerjaan diluar ?
Pernah bayangin gak gimana penatnya jadi ibu yang sehari-hari ngurusin anak dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang ngurusin suami dari bangun tidur sampai tidur lagi ?

Sering banget saya lihat kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang makin hari makin banyak terjadi
Miris banget rasanya sebagai perempuan, yang lagi-lagi dan berkali-kali (selalu) jadi korban

Gak berpendidikan, dibodoh-bodohin
Berpendidikan tinggi, dibilang sok-sokan dan pada akhirnya dijauhin
Gak ngerti apa-apa, dibohongin
Ngerti segalanya, dibilang sok tau
Polos, dikibulin dan dimanfaatin
Berpengalaman, dibilang bukan perempuan baik-baik
Lemah, diijek-injek
Kasar, dinyinyirin
Takut, ditindas
Berani, ditantangin
TERUS ???